Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang

Địa chỉ: 33 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá

Số lượng: - máy

Giờ hoạt động:

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý:

Bản đồ đường đi đến Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang