Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

  • BAC A BANK Thành Phố Thái Nguyên
  • Chi nhánh Thái Nguyên

    552 đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên