Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.