Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Huyện Diễn Châu Nghệ An

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Diễn Châu.

  • BAC A BANK Huyện Diễn Châu
  • Phòng giao dịch Diễn Châu

    Tòa nhà trung tâm thương mại Diễn Châu, Thị trấn Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An