Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Huyện Yên Mỹ Hưng Yên

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Mỹ.

  • BAC A BANK Huyện Yên Mỹ
  • Phòng giao dịch Mỹ Yên

    Đường 39A, Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên