Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Huyện Văn Giang Hưng Yên

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Giang.