Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.