Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Thị Xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hồng Lĩnh.