Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

  • BAC A BANK Thành Phố Hà Tĩnh
  • Phòng giao dịch Trần Phú

    151A đường Trần Phú, Tổ dân phố 3, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

  • BAC A BANK Thành Phố Hà Tĩnh
  • Chi nhánh Hà Tĩnh

    86 Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh