Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai

  • Địa chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 038.3574.578
  • Số Fax: Fax 038.3574.578
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai


Các chi nhánh BAC A BANK Thành Phố Vinh