Phòng giao dịch Hà Huy Tập

  • Địa chỉ: Số 26 Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
  • Số điện thoại: 038.3574.577
  • Số Fax: Fax 038.3574.577
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Hà Huy Tập


Các chi nhánh BAC A BANK Thành Phố Vinh