Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập

  • Địa chỉ: Số 140 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08.3771.1490/91
  • Số Fax: Fax 08.3771.1492
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập