Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh

  • Địa chỉ: Số 810 - 812 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08.3955.1684
  • Số Fax: Fax 08.3955.1703
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh