Phòng giao dịch Lũy Bán Bích

  • Địa chỉ: Số 175 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08.3964.1029
  • Số Fax: Fax 08.3961.8915
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Lũy Bán Bích