Phòng giao dịch Bạch Đằng

  • Địa chỉ: Số 4 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08.3511.9186
  • Số Fax: Fax 08.3511.9193
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Bạch Đằng