Phòng Giao dịch Nguyễn Đức Cảnh

  • Địa chỉ: 23-24 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: (031).3.510.880
  • Số Fax: Fax (031).3. 510.890
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Nguyễn Đức Cảnh