Phòng giao dịch Lạch Tray

  • Địa chỉ: 223D-225 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0316.260.889
  • Số Fax: Fax 0316.260.939
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Lạch Tray


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Ngô Quyền