Phòng giao dịch Trung Kính

  • Địa chỉ: 94 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Số điện thoại: 04.3782.3496
  • Số Fax: Fax 04.3782.3497
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Trung Kính


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Cầu Giấy