Phòng giao dịch Phố Huế

  • Địa chỉ: Số 52 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.3944.8131
  • Số Fax: Fax 04.3944.8132
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phố Huế


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Hai Bà Trưng