Phòng giao dịch Ngọc Lâm

  • Địa chỉ: Số 4 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.3873.7974/76
  • Số Fax: Fax 04.3873.7975
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Ngọc Lâm