Phòng giao dịch Kim Ngưu

  • Địa chỉ: Số 136-138 Đường Kim Ngưu- Quận Hai Bà Trưng-Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 043.9728142
  • Số Fax: Fax 043.9728249
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Kim Ngưu


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Hai Bà Trưng