Phòng giao dịch Hàng Bún

  • Địa chỉ: Số 31 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.3715.3264/65
  • Số Fax: Fax 04.3715.3214
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Hàng Bún


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Ba Đình