Phòng Giao dịch Hà Trung

  • Địa chỉ: Số 12 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04.3938.1818
  • Số Fax: Fax 04.3938.1056
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Hà Trung


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Hoàn Kiếm