Phòng giao dịch Ngô Quyền

  • Địa chỉ: 747 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: (0511)3.959.747
  • Số Fax: Fax (0511).3.969.747
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Ngô Quyền