Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ: Số 415 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0511.3727.050
  • Số Fax: Fax 0511.3727.090
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Thanh Khê