Phòng giao dịch Tây Đô

  • Địa chỉ: Số 210 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
  • Số điện thoại: (0710).3.781.678
  • Số Fax: Fax (0710).3.781.578
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Tây Đô


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Ninh Kiều