Phòng Giao dịch Ninh Kiều

  • Địa chỉ: Số 168 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710.389.9696
  • Số Fax: Fax 0710.389.8456
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Ninh Kiều


Các chi nhánh BAC A BANK Quận Ninh Kiều